• RSS

Friday, February 15, 2013

I´m the different


დღეს განსაკუთრებული და მოსაყოლი არაფერი მომხდარა ჩემს ცხოვრებაში.
უფრო სწორად არ ღირს მოყოლად, 

მხოლოდ ვიტყვი, რომ ცოტა გამაბრაზეს და თავიანთი უვიცობანი გამოამჟღავნეს.


ეს ფოტო ისე, განწყობისათვის! ჩემი განწყობისათვის.

0 comments: